Hỗ trợ trực tuyến

Góc kỹ thuật

Kích thước ngọn lửa

Kích thước chiều dài, đường kính ngọn lửa phụ thuộc vào trở lực và kích thước buồng đốt. Kích thước chung của ngọn lửa có thể chọn trong file đính kèm

Dowload tại đây

Lưu ý : chiều dài "min" thì đường kính "max" và ngược lại
http://imperiaskygardenhanoi.com/ 

QUẢNG CÁO